Mood Rotterdam, voor een fantastisch moment in goed gezelschap.
Reserveer nu een tafel

Privacy & cookie statement

In het kader van onze dienstverlening verwerkt MOOD by Eveline Wu (hierna: “wij”, “we” of “MOOD”) persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Mocht je hier vragen over hebben, kun je ons bereiken via 040 – 244 18 55 of info@mood.nl.

Persoonsgegevens

Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens: naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, interessegebieden, surfgedrag en IP-adres. De meeste persoonsgegevens verstrek je zelf aan ons, bijvoorbeeld door het invullen van een reserveringsformulier. Andere gegevens verwerken wij met jouw toestemming door het bezoeken van onze website. Daarnaast gebruiken we cookies op onze websites. Over cookies lees je onderaan de pagina meer.

Doeleinden & grondslagen verwerking persoonsgegevens

MOOD verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder uiteen worden gezet, gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover wij reeds persoonsgegevens van u in zijn bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om uw aankoop van Producten en het verzoek tot het leveren van Diensten te kunnen afhandelen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen.

Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van MOOD.
We kunnen de bovenvermelde persoonsgegevens gebruiken om onze Producten en Diensten te verbeteren en om onze bezoekers en relaties zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter kunnen benaderen. Dit betekent dat we uw gebruik van onze Producten en Diensten analyseren en we deze informatie gebruiken om onze producten en services te verbeteren en om u een betere gebruikerservaring te bieden (we analyseren bijvoorbeeld welke webpagina’s u op onze website bezoekt en welke Producten en Diensten u gebruikt, waardoor wij persoonlijke profielen kunnen maken en kunnen beoordelen wat voor u interessant zou kunnen zijn en welke aanbevelingen we u kunnen geven wanneer u van onze Diensten gebruikmaakt).

Op basis van toestemmingVoor zover nodig, zullen wij u om toestemming vragen om u op de hoogte te kunnen houden van nieuws of acties met betrekking tot onze Producten en Diensten.
U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Hoe u dit kunt doen, staat hieronder vermeld.

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

Rechten van betrokkenen

Iedere betrokkene heeft een aantal rechten, bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage en het recht op vergetelheid. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wanneer je van je rechten gebruik wilt maken, kun je een mail sturen naar info@mood.nl.

Bewaartermijn persoonsgegevens

MOOD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang MOOD dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Beveiligen van persoonsgegevens

We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Alleen geautoriseerde werknemers van MOOD hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij MOOD.

Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals eerder beschreven. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met u sluiten, bijvoorbeeld om betalingen te verwerken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaar maken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen

Links naar andere websites

Op onze websites tref je als service soms hyperlinks aan naar websites van derden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende partij.

Mood Club Rotterdam

De plek voor een echte avond uit. Zien en gezien worden, ontspanning met allure. Check onze insta voor het programma!

Mood Club Night

Eerst dineren in het restaurant om vervolgens de late uurtjes in te gaan met goede muziek, cocktails en dance. Reserveer voor diner en aansluitend Mood Club of rechtstreeks in Mood Club

Your own event

Mood Club Rotterdam is de perfecte locatie voor een fantastisch verjaardags- of personeelsfeest, unieke presentatie of onvergetelijke bruiloft. Inspiratie opdoen? Check onze insta!